Regels en voorwaarden

Aan het gebruik van deze site zijn een aantal regels en voorwaarden verbonden.

Iedereen mag iets plaatsen op deze site (hierna te noemen: content). Alle content die geplaatst wordt moet voldoen aan een aantal regels. Daarnaast stelt deze site een aantal voorwaarden aan de content. Dit doen wij om de actualiteit en kwaliteit te waarborgen.

Wanneer u deze site gebruikt, zich registreert op deze website of anderszins gegevens op deze website achterlaat, gelden de volgende voorwaarden:

Inhoud:

Algemeen

Als u zich heeft geregistreerd bij deze site bent u tijdens de registratie expliciet akkoord gegaan met deze regels en voorwaarden door het aanvinken van het desbetreffende vakje waardoor u zich daadwerkelijk akkoord verklaart met deze regels en voorwaarden. Als u deze site gebruikt zonder registratie of aanmelding gaat u akkoord met deze regels en voorwaarden.

 1. U verklaart nadrukkelijk akkoord te zijn met de regels en voorwaarden en de disclaimer en privacy verklaring van deze website
 2. U vult gegevens naar waarheid in
 3. U gebruikt geen schuttingtaal, discriminerende en/of beledigende teksten, verstrekt geen persoonsgegevens van derden en plaatst geen reclame uitingen
 4. Alleen titels, teksten en overige communicatie in de Nederlandse taal zijn toegestaan
 5. U respecteert de mening van anderen
 6. U verklaart alleen gebruik te zullen maken van eigen teksten en media, zonder inbreuk te maken op copyright of rechten van derden. U mag geen teksten of media kopiëren van andere websites
 7. Indien deze site boete(s) opgelegd krijgt en/of kosten maakt doordat u inbreuk maakt of heeft gemaakt op copyright of rechten van derden, dan worden alle boete(s) en kosten op u verhaalt
 8. U bent ermee akkoord dat u nieuwsbrieven van deze site ontvangt als u zich daarvoor heeft aangemeld
 9. U bent ermee akkoord dat u periodiek emails ontvangt aangaande de geldigheid van de door u aangemaakte POI(s) en accommodatie(s)
 10. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan
 11. U geeft een onvoorwaardelijke en onopzegbare machtiging aan deze site, de eigenaar en de redactie voor het gebruik van alle door u aangeleverde informatie, teksten en media. Dit mag naar eigen inzicht door deze site, de eigenaar en de redactie worden gebruikt
 12. De eigenaar, deze site en de redactie zijn niet aansprakelijk voor enige schade. Dat staat in onze Disclaimer en privacy verklaring. Hier kunt u ook lezen wat we met uw gegevens doen
 13. De redactie heeft het recht gegevens en reacties te verwijderen die niet voldoen aan deze voorwaarden of anderszins in strijd zijn met het doel van deze website. Ook heeft de redactie het recht om content in te korten, redactioneel te bewerken of te weigeren:
  1. De redactie heeft het recht om de door u aangeleverde informatie en media aan te passen, onderdelen toe te voegen of te verwijderen
  2. De redactie heeft het recht om de door u aangeleverde informatie en media die niet aan deze voorwaarden en/of regels voldoet geheel te weigeren of te verwijderen
  3. De redactie heeft het recht om confronterende, obscene, bewerkte en irrelevante door u aangeleverde informatie en media te verwijderen
 14. In alle gevallen waarin deze regels en voorwaarden niet voorzien is het aan deze site, de eigenaar of de redactie om te beslissen.
 15. Deze voorwaarden kunnen ten alle tijden worden aangepast, zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld.
 16. Geen enkele betwisting van deze voorwaarden zal in overweging worden genomen.

Point Of Interests / POI / Nuttige plaatsen / Accommodaties

Als u uw Point Of Interest, waaronder een of meer accommodatie(s), op deze site registreert gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden en regels:

 1. U hoeft niet de eigenaar te zijn van de Point Of Interest te zijn om deze aan te maken
 2. U moet de eigenaar zijn van de accommodatie om deze aan te maken of in opdracht van de eigenaar handelen
 3. De eigenaar van de Point Of Interest heeft het recht de door u aangemaakte POI te claimen als u niet de eigenaar bent van de Point Of Interest of niet handelt namens of in opdracht van de eigenaar van de Point Of Interest
 4. Registratie van een Point Of Interest wordt onderworpen aan verificatie
 5. In de prijs van een accommodatie moeten alle verplichte onvermijdbare vaste kosten zijn opgenomen, zoals vaste reserveringskosten, servicekosten, administratiekosten, schoonmaakkosten, etc. en in sommige gevallen toeristenbelasting.
 6. U moet de gegevens van een geregistreerd Point Of Interest regelmatig controleren. U ontvangt hier periodieke herinneringen voor. Als u niet op deze herinneringen reageert dan verdwijnt uw Point Of Interest automatisch van deze site
 7. De Point Of Interest moet op Curaçao gevestigd zijn
 8. De Point Of Interest moet correcte en geverifieerde informatie bevatten en de inhoud moet overeenkomen met de werkelijkheid
 9. U hebt de tekst zelf geschreven of de tekst is in uw opdracht geschreven en mag geen inbreuk maken op copyright of rechten van derden. Kopieer geen tekst(en) van andere websites
 10. Het is toegestaan dat u een link opgeeft - in het daarvoor bestemde veld - naar de officiële website van de Point Of Interest; Een link naar een website van een derde is niet toegestaan
 11. Het is niet toegestaan één/meerdere e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), link(s) of adres(sen) in de titel of tekst op te nemen
 12. U ontvangt geen vergoeding van deze site voor het aanmaken van een Point Of Interest
 13. U mag alleen POI types en features kiezen die exact passen bij de activiteiten van uw Point Of Interest. U mag geen Point Of Intereststypes of features kiezen die geen betrekking hebben op uw Point Of Interest

Promoties en vermeldingen op de landingspagina

Als u een promotie of een vermelding voor uw accommodatie op de landingspagina (hierna te noemen: vermelding) laat aanmaken door de redactie gaat u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden en regels:

 1. De promotie of vermelding gaat uitsluitend over uw eigen accommodatie
 2. Nuttige plaatsen komen niet in aanmerking voor een promotie of vermelding
 3. Per promotie of vermelding wordt slechts 1 accommodatie gepromoot / vermeld. Wilt u meerdere accommodaties promoten of vermelden dan wordt voor elke accommodatie een aparte promotie of vermelding gemaakt
 4. Er wordt alleen een link getoond naar de officiële website van de accommodatie; Een link naar een website van een derde is niet toegestaan
 5. Het is niet toegestaan één/meerdere e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), link(s) of adres(sen) in de titel of tekst op te nemen
 6. U hebt de tekst zelf geschreven of de tekst is in uw opdracht geschreven en mag geen inbreuk maken op copyright of rechten van derden. Kopieer geen tekst(en) van andere websites
 7. Nadat het afgesproken bedrag is ontvangen door de redactie wordt de promotie of vermelding getoond
 8. Als het bedrag is ontvangen terwijl de afgesproken periode al is ingegaan wordt promotie of vermelding geplaatst zodra het bedrag is ontvangen voor eenzelfde tijd als overeengekomen (de plaatsing schuift dus op en de duur van de plaatsing wijzigt niet). U ontvangt geen geld retour

Weblog

Als u een blog post plaatst gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden en regels:

 1. Een blogpost moet betrekking hebben op Curaçao, of iemand/iets in Curaçao en moet interessant zijn voor (potentiële) toeristen
 2. Overleg eerst met de redactie, wanneer u niet over uw eigen accommodatie of nuttige plaats schrijft
 3. U hebt de tekst zelf geschreven of de tekst is in uw opdracht geschreven en mag geen inbreuk maken op copyright of rechten van derden. Kopieer geen tekst(en) van andere websites
 4. Op de tekst in de blog post rust geen copyright
 5. De tekst in de blog post moet uniek zijn en is niet eerder op internet geplaatst
 6. De blog post is informatief of nieuwswaardig
 7. De blog post is geschreven voor onze bezoekers en niet voor (SEO) linkbuilding; overmatig gebruik van keywords en andere SEO technieken is niet toegestaan
 8. De blog post mag geen reclame bevatten of een advertentie zijn
 9. De blog post mag geen betrekking hebben op (een) site(s) die gaan over toerisme in Curaçao en accommodaties of vakanties van derden aanbieden of hier reclame voor maken
 10. De blog post moet correcte en geverifieerde informatie bevatten en de inhoud moet overeenkomen met de werkelijkheid
 11. De blog post mag een of meer links bevatten. Links en de sites waar deze naar verwijzen moeten relevant zijn aan het gekozen onderwerp. Links die niet relevant zijn worden verwijderd.
 12. Het is niet toegestaan één/meerdere e-mailadres(sen), telefoonnummer(s) of adres(sen), link(s) in de titel of tekst (met uitzondering van relevante links in de tekst) op te nemen
 13. U ontvangt geen vergoeding van deze site voor het plaatsen van een blog post

Reacties

Als u een reactie plaatst gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden en regels:

 1. U hebt de reactie zelf geschreven
 2. Op de reactie rust geen copyright
 3. De reactie moet betrekking hebben op het onderwerp waarop u reageert of op eerder geplaatste reactie(s)
 4. De reactie post moet correcte en geverifieerde informatie bevatten en de inhoud moet overeenkomen met de werkelijkheid
 5. De reactie mag geen reclame bevatten of een advertentie zijn
 6. U ontvangt geen vergoeding van deze site voor het plaatsen van een reactie
 7. De reactie mag een of meer links bevatten, deze moet(en) relevant zijn aan het onderwerp
 8. Een link in de reactie krijgt automatisch een rel=nofollow
 9. Kritische of negatieve reacties worden in principe niet verwijderd, tenzij duidelijk is dat het onderwerp expres onterecht negatief wordt neergezet

Reviews

Als u een review plaatst gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden en regels:

 1. U hebt de review zelf geschreven
 2. Op de review rust geen copyright
 3. De review moet betrekking hebben op het onderwerp dat u beoordeelt
 4. De review moet correcte en geverifieerde informatie bevatten en de inhoud moet overeenkomen met de werkelijkheid
 5. U mag geen review schrijven als u verbonden bent aan deze of een andere accommodatie in het betreffende land/bestemming
 6. De review mag geen reclame bevatten of een advertentie zijn
 7. U ontvangt geen vergoeding van deze site voor het plaatsen van een review
 8. De reactie mag een of meer links bevatten, deze links en de sites waar deze naar verwijzen moeten relevant zijn aan het onderwerp
 9. Een link in de review krijgt automatisch een rel=nofollow
 10. Kritische of negatieve reviews worden in principe niet verwijderd, tenzij duidelijk is dat het onderwerp expres onterecht negatief wordt neergezet

Agenda / Evenement

Als u een evenement in de agenda zet gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden en regels:

 1. Iedereen mag een evenement bekend maken, u hoeft niet de organisator te zijn om het evenement op deze site aan te maken
 2. De eigenaar/organisator van het evenement heeft het recht het door u aangemaakte evenement te claimen als u niet de eigenaar bent van het evenement of niet handelt namens of in opdracht van de eigenaar van het evenement
 3. U hebt de tekst zelf geschreven of de tekst is in uw opdracht geschreven en mag geen inbreuk maken op copyright of rechten van derden. Kopieer geen tekst(en) van andere websites
 4. Het evenement moet interessant zijn voor toeristen
 5. Het evenement moet correcte en geverifieerde informatie bevatten en de inhoud moet overeenkomen met de werkelijkheid
 6. Het evenement mag geen reclame maken voor iets wat niets met het evenement te maken heeft
 7. Het is toegestaan dat u een link opgeeft - in het daarvoor bestemde veld - naar de officiële website van het evenement; Een link naar een website van een derde is niet toegestaan
 8. Het is niet toegestaan één/meerdere e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), link(s) of adres(sen) in de titel of tekst op te nemen
 9. U ontvangt geen vergoeding van deze site voor het plaatsen van een evenement

Afbeeldingen / media

Als u een afbeelding, foto, logo of wat voor media dan ook, - hierna te noemen: media - upload verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden en zorgt u er voor dat de media voldoet aan de volgende regels:

 1. De media is door u zelf gemaakt of in uw opdracht gemaakt en mag geen inbreuk maken op copyright of rechten van derden. Kopieer geen media van andere websites
 2. De media mag niet omlijnd worden
 3. Er mag geen tekst, logo of url op de media staan of zichtbaar zijn
 4. Het is niet toegestaan één/meerdere e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), link(s) of adres(sen) in de titel of tekst op te nemen
 5. Het is niet toegestaan om accreditaties op naam van deze site aan te vragen
 6. U ontvangt geen vergoeding van deze site voor het plaatsen van media
 7. De media moet betrekking hebben op het onderwerp waar u de media bij plaatst